Wat vind jij?

Alleen opbouwende kritiek en een goede gedachtewisseling brengt ons verder. Daarom vind je op deze Wat vind jij? pagina regelmatig een stelling.

In het volgende artikel van de NOS wordt gepleit voor een verplichte opvoedcursus voor alle jonge ouders. Men denkt hiermee het aantal kindermishandelingen in Nederland te verminderen.

De stelling luidt dan ook: (jonge) ouders moeten verplicht een opvoedcursus volgen.

Wat vind jij? Laat het de jeugdombudsman weten.

Vul hieronder je gegevens in: