Over de Jeugdombudsman

  • Verandert de wereld van regelgeving voor jou als jongere zodanig dat je niet meer weet bij welke instantie je het zoeken moet?
  • Loopt u als ouder of voogd vast in een klachtenprocedure en voelt u zich niet serieus genomen?
  • Bestaat het idee dat een klacht bij een instantie niet goed is afgehandeld?

Dan ontstaat niet zelden de frustrerende weg van het welbekende kastje naar de even bekende muur.

En weer terug.

En dat vele keren.

Sinds april 2015 is de Jeugdombudsman hét obstakel in- en dus mogelijke uitkomst uit- dat kastje-naar-de-muur-traject.

Dus als jij als jongere of u als ouder/voogd ontevreden bent over de klachtafhandeling van ‘de overheid’, meld het dan bij de Jeugdombudsman. Zo nodig start deze een eigen onderzoek, om alsnog tot een slagvaardige oplossing te komen.

De Jeugdombudsman: “Als een probleem/conflict op mijn bureau belandt, hetzij individueel, hetzij in groepsverband, dan luister ik eerst naar alle partijen. Dit doe ik om zoveel mogelijk te weten te komen wat de achterliggende oorzaken zijn en om erachter te komen waarom eerdere klachtenprocedures niet of onvoldoende hebben gewerkt. Ik ben dus meer een ‘informatie- ontvanger’ dan ‘zender’. Want pas als ik alle informatie heb, kan ik adviseren hoe een probleem op te lossen is.”