‘Zorg voor meer maatwerk in aangepast leerlingenvervoer’

De wetgeving voor aangepast leerlingenvervoer sluit niet altijd goed aan op de dagelijkse realiteit van burgers. Dit terwijl gebruikers van dit soort vervoer vaak kwetsbare kinderen uit kwetsbare gezinnen zijn. Om knelpunten op te lossen is eerder en meer maatwerk nodig. Dat concludeert de jeugdombudsman Den Haag, Yvette Nass, in haar rapport ‘Zorgen voor aangepast leerlingenvervoer’. In dit rapport onderzoekt de jeugdombudsman welke structurele knelpunten worden ervaren, maar ook wat er al goed gaat en inmiddels al verbeterd is.

Het systeem van leerlingenvervoer gaat ervan uit dat begeleiding en vervoer van leerlingen naar school primair de verantwoordelijkheid is van de ouders. Maar ouders kunnen deze taak steeds minder goed combineren met hun taken op de arbeidsmarkt of andere zorgtaken, waardoor problemen zich opstapelen. In die gevallen is dus maatwerk vereist, waarbij het kind en gezin centraal staan.

Nass formuleert in haar rapport vijf uitgangspunten waarmee de gemeente haar beleid, de besluitvorming en uitvoering van aangepast leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs verder kan verbeteren. Zo vraagt ze onder andere de gemeente om eerder en meer persoonlijk contact met hen te hebben en hen in een zo vroeg mogelijk stadium actief en goed te informeren over o.a. verloop van procedures, de weging van verstrekte gezinsinformatie en waar men terecht kan met vragen, klachten en problemen. Hiermee maak je het proces van leerlingenvervoer sneller en duidelijker voor alle betrokkenen én passen besluiten beter bij de specifieke situatie van het gezin.

Wat kan beter en wat gaat goed in de Haagse praktijk?

In geval van aangepast leerlingenvervoer heeft de gemeente vaak te maken met kwetsbare kinderen uit kwetsbare gezinnen. Een totaaloverzicht van de problemen van deze gezinnen is nodig om problemen snel aan te pakken. Voor huishoudens die meerdere problemen hebben is tijd vaak de vijand. Iedere dag zonder zicht op een oplossing vergroot de stress.

De jeugdombudsman pleit er daarom voor dat gemeente problemen met leerlingenvervoer eenvoudiger en sneller oplost. Hiervoor moet in een zo vroeg mogelijk stadium informatie worden uitgevraagd en op basis hiervan kan de gemeente dan meedenken en aanvragers verder helpen in het verlenen van passend vervoer. Hiervoor liggen nog kansen in de Verordening leerlingenvervoer en de jeugdombudsman beveelt de gemeente aan om deze ruimte maximaal te benutten.

Wel merkt de jeugdombudsman op dat de gemeente Den Haag heeft aangetoond een lerende organisatie te zijn. De afdeling leerlingenvervoer van de gemeente heeft zich opengesteld voor feedback en is hier ook direct mee aan de slag gegaan.

Samenvatting rapport

Benieuwd naar het rapport? Hieronder is een korte samenvatting te vinden. Het volledige rapport is hier te downloaden.