Onderzoek Jeugdombudsman naar opvang AMV's in Den Haag

Eind juni 2017 heeft de Jeugdombudsman een oriënterend onderzoek naar de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) (in de periode oktober 2015 - juni 2017) in Den Haag afgerond. De jeugdombudsman is dit onderzoek gestart aan de hand van signalen over problemen rondom deze opvang. De bevindingen hebben geen aanleiding gegeven een uitgebreider onderzoek te doen, maar hebben wel tot een aantal aanbevelingen geleid.


De jeugdombudsman heeft ervoor gekozen het onderzoek niet gelijk in juni te publiceren. In plaats daarvan is hij al tijdens het onderzoek met de verantwoordelijke wethouders in gesprek gegaan om de meest prangende knelpunten zo snel mogelijk op te pakken. Eind november is het rapport alsnog aan de gemeenteraad aangeboden.


Het rapport is hier te downloaden.