Kinderen groeien op in armoede bij ouder zonder verblijfsvergunning

Geen warme maaltijd 's avonds, van adres naar adres zwerven of soms zelfs uit huis geplaatst worden omdat je in armoede leeft. Dat is de realiteit van kinderen met een vader of moeder zonder verblijfsvergunning. Door de Koppelingswet heeft zo’n gezin geen of maar gedeeltelijk recht op toeslagen, bijstand of opvang. De Kinderombudsman en de jeugd- en kinderombudsmannen van Den Haag & Leidschendam-Voorburg, Amsterdam en Rotterdam roepen in hun gezamenlijke rapport "Nederlandse kinderen ontkoppeld. Als de verblijfsstatus van je ouders je levensstandaard bepaalt" de overheid op om de situatie van deze Nederlandse kinderen te verbeteren.


Volgens de Haagse jeugdombudsman zijn er ook in Den Haag en Leidschendam-Voorburg kinderen met een ouder zonder verblijfsvergunning: “Deze kinderen groeien in armoede op en krijgen te weinig kansen om zich te ontwikkelen. Dit is in strijd met het Kinderrechtenverdrag.”


Voorstellen ter verbetering & handreiking

Van Alphen doet, samen met zijn collega’s, een aantal voorstellen om de situatie van deze kinderen te verbeteren. Zo moeten kinderen meer gehoord worden en een belangrijkere rol krijgen bij de beslissing of een ouder een verblijfsvergunning krijgt. Daarnaast moet de Koppelingswet worden aangepast, zodat een gezin met een ouder zonder verblijfsvergunning toch gebruik kan maken van toeslagen en bijstand. Ook moet het mogelijk worden dat kinderen zelf aanspraak kunnen maken op voorzieningen.

Naast deze voorstellen, bieden de Kinderombudsman en de Gemeentelijke jeugd- en kinderombudsmannen de Nederlandse gemeenten een handreiking aan. Deze wijst de gemeente op de huidige mogelijkheden om kinderen in deze situatie toch te ondersteunen.Vandaag heeft de Jeugdombudsman het rapport en de handreiking in Den Haag aangeboden aan wethouder Rabin Baldewsingh van Den Haag, voorzitter van het presidium Hanneke van der Werf en Marijke Bijl van OKIA. In Leidschendam-Voorburg heeft de Jeugdombudsman het rapport en de handreiking aangeboden aan wethouder Nadine Stemerdink.


Het rapport inclusief handreiking is hier te vinden. De handreiking is als los document hier te vinden.