​ Jongeren over de coronasamenleving

Een tijdje geleden was ik als Jeugdombudsman aanwezig bij het Jongerenstadslab. Haagse jongeren tussen 12 en 23 jaar lieten hier hun stem horen en droegen ideeën en oplossingen aan over de coronasamenleving. Dat was heel goed om te horen! Want ook jongeren maken zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom corona.

Waar maken jongeren zich zorgen over?

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die aangeven zorgen te hebben, zich vooral  zorgen maken over hun mentale gezondheid, de studie(voortgang), werk en inkomen en hun sociale leven. Jongeren tussen de 13 en 18 zijn meest bezorgd over hun sociale leven. Jongeren tussen 18 en 27 jaar zijn meest bezorgd zijn over hun werk en inkomen. Zo geeft een aantal jongeren aan geen of minder werk te hebben, vanwege de coronacrisis. Er zijn ook jongeren die aangeven (tijdelijk) geen stage te kunnen lopen. Daarnaast laten jongeren die dit jaar afstuderen weten dat zij onzeker zijn of zij na de opleiding snel genoeg werk kunnen
vinden of met een vervolgopleiding kunnen starten. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar (94 procent) benoemen dingen die ze niet zo leuk vonden aan de afgelopen tijd bijvoorbeeld dat ze opa en oma niet konden zien, afstand houden niet leuk is, of bang waren voor corona. 76 procent van de kinderen die de vragenlijst
invulden vonden de afgelopen tijd soms toch ook positief. Bijvoorbeeld dat het rustiger in de klas was, en dat ze meer tijd met hun ouders hadden. 

Kinderen/jongeren willen beter geïnformeerd worden over hun rechten

Ik heb 2 maanden geleden - samen met het Jip Haaglanden - op social media een oproep gedaan aan jongeren hun ideeën door te geven om de coronasamenleving beter in te richten. Sindsdien ben ik actief op zoek gegaan naar de ervaringen van Haagse jongeren. Dit heb ik gedaan door veel met jongeren zelf te praten, bijvoorbeeld tijdens het Jongerenstadslab, en daarnaast ervaringen op te halen uit mijn netwerken van professionals en jeugdorganisaties. 

Wat is me daarbij opgevallen? Kinderen/jongeren zijn net zo goed als volwassenen op zoek naar antwoorden op wat er om hen heen gebeurt. Zij hebben een eigen visie en zien dingen die ons niet meer opvallen. Zij kunnen ons ook iets leren en suggesties doen op basis van hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Een van deze suggesties die zij deden is om hen beter te informeren over hun rechten, zodat
zij daar ook voor kunnen opkomen en effectief kunnen participeren. Zij willen meepraten en meebeslissen in zaken die hen aangaan. Goede informatieverstrekking toegespitst op jongeren is dus een voorwaarde voor effectieve rechtsbescherming, maar ook voor participeren.

Jongerenperspectief

Als Jeugdombudsman vind ik het belangrijk dat het perspectief van kinderen/jongeren mee wordt genomen in de debatten en discussies die gaande zijn over corona, zowel op lokaal als op nationaal niveau. Ook ter voorbereiding op mogelijk nieuwe aanscherpingen van vrijheden. Daarom ga ik mijn bevindingen deze zomer zowel op lokaal niveau als op nationaal niveau (Rutte) delen.