Jeugdombudsman pleit voor opvang voor nieuwkomers

De Haagse Jeugdombudsman pleit voor de komst van opvang voor nieuwkomers. Met betere informatievoorziening, opvang en ondersteuning voor jonge nieuwkomers en hun ouders kunnen problemen zoals die zich eerder hebben voorgedaan met andere migrantengroepen worden voorkomen. Ook roept de Jeugdombudsman op onderzoek in Europees verband te doen naar kinderen met een Roma-achtergrond die slachtoffer zijn van mensenhandel. Dit zijn aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek naar niet-geregistreerde Midden- en Oost-Europese kinderen in Den Haag.

Het onderzoek is gedaan na signalen dat er een aanzienlijke groep niet-geregistreerde kinderen van Midden- en Oost-Europese afkomst in de stad zou zijn. Door het ‘niet bekend zijn’ bij de overheid zouden ze veel noodzakelijke voorzieningen mislopen en dus geschaad worden in hun ontwikkeling.

De Jeugdombudsman concludeert in zijn onderzoek dat er geen sprake lijkt te zijn van het niet-registreren van Midden- en Oost-Europese kinderen. Wel spreekt hij zijn zorgen uit over de onbekendheid van nieuwkomers met de Nederlandse regelgeving: “Men spreekt nog geen Nederlands en weet weinig van onze regels en gebruiken. Een opvang met een laagdrempelige informatievoorziening en ondersteuning van hulporganisaties uit de doelgroep zelf kan hen helpen de weg te vinden in onze stad”, aldus Van Alphen.

Ook de problematiek bij jongeren baart Van Alphen zorgen. Jongeren in de middelbare schoolleeftijd moeten zich vestigen in een nieuwe omgeving, een nieuwe school en hebben een taalachterstand. Dit kan tot gevolg hebben dat zij niet de opleiding kunnen volgen die ze voor ogen hadden. De toekomst voor deze jongeren wordt onzeker.

“Nieuwkomers met kinderen moeten in een vroegtijdig stadium gestimuleerd worden hun kinderen duidelijkheid te verschaffen over wáár hun toekomst ligt. Op deze manier is het voor de kinderen duidelijk wat voor perspectief zij hebben. Ook hier is er een rol voor een opvang voor nieuwkomers.”

Onderzoek naar kinderen met Roma-achtergrond
Tot slot roept de Jeugdombudsman op onderzoek in Europees verband te doen naar kinderen met een Roma-achtergrond die slachtoffer zijn van mensenhandel. Hij zal hier bij de nationale Kinderombudsman aandacht voor vragen.

Rapport: Onderzoeksrapport MOE-lander kinderen Jeugdombudsman Den Haag