Jaarverslag 2019: ​Grote problemen in jeugdhulp en onderwijs nog niet opgelost

In haar jaarverslag 2019 constateert de Jeugdombudsman Den Haag, Yvette Nass, dat de grote problemen in jeugdhulp en onderwijs nog niet opgelost zijn. Dit komt door gebrek aan tijdige en passende jeugdhulp of onderwijs, bescherming van kwetsbare kinderen, (stapeling van) wachttijden en klachtenregelingen, gebrek aan participatie van jongeren en hun ouders. Het aantal thuiszitters en dak- of thuisloze jongeren nam zelfs toe en de aansluiting 18-/18+ verloopt niet zonder problemen.

Meeste klachten over jeugdhulp, huisvesting en onderwijs

De klachten die de Jeugdombudsman ontving gingen met name over jeugdhulp (40%), huisvesting (30%), onderwijs (24%), inkomen (3%) en overig (3%). De meeste klachten van jongeren gaan over huisvesting, wachttijden en inkomen. Veel van die klachten ontstaan bij het volwassen worden en treft in meerdere mate de jongeren die uit de jeugdzorg komen en/of geen ouders/verzorgers hebben die hen kunnen steunen. De meeste klachten van volwassenen gaan over jeugdhulp (het niet krijgen van tijdige jeugdhulp voor hun kinderen of hun gezin) en onderwijs (kinderen die niet naar school kunnen, omdat er geen passende school gevonden wordt of het vervoer naar de school een probleem is).

Aantal ontvangen klachten gestegen

In 2019 ontving de Jeugdombudsman 54 klachten. Dit aantal is iets hoger dan in 2018 (51 klachten) en wederom meer dan een verdubbeling ten opzichte van de jaren daarvoor.  

Verbeteringen

De problemen die de Jeugdombudsman opmerkt in haar jaarverslag zijn niet los te zien van budgetkrapte, personeelstekorten en personeelswisselingen binnen de jeugdzorg. Ook belangrijk op te merken is de inzet van alle betrokken en bevlogen ambtenaren en medewerkers in de jeugdzorg. Zij komen na interventie door de Jeugdombudsman snel met effectieve oplossingen voor jongeren die vastlopen bij de gemeente of een instelling. Verder is de Jeugdombudsman blij met de doorgevoerde en voorgenomen verbeteringen.

Samenvatting

Een samenvatting van het gehele jaarverslag is te zien in onderstaand infographic of hier te downloaden.