Dossier 2019-315

Zoektocht naar een geschikte middelbare school

De zoon van mevrouw gaat het aankomende schooljaar naar de middelbare school. Mevrouw heeft echter moeite met het vinden van een school die plek heeft en ze ook geschikt acht voor haar zoon. Er lijken slechts twee scholen plek te hebben, maar daarvan denkt mevrouw dat haar zoon daar totaal niet op zijn plek zit. Ook zijn deze scholen ver van huis. Mevrouw vraagt de jeugdombudsman om hulp.

De jeugdombudsman adviseert mevrouw om contact op te nemen met Leerplicht en met het BOVO-team. Dit team is bedoeld om te helpen bij een soepele overstap van leerlingen vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het BOVO-team kan mevrouw dus wellicht helpen met het vinden van een juiste school voor haar zoon. Het advies is daarnaast om ervoor te zorgen dat de zoon van mevrouw in ieder geval op een school is ingeschreven in het nieuwe jaar om te voorkomen dat hij straks nergens terecht kan.