Dossier 2019-312

Houtopstand

Meneer heeft last van een boom die voor de gevel van de buurman staat. De buurman is daarover niet aanspreekbaar. Meneer heeft de takken die over de erfscheiding heen komen gesnoeid, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen door de buurman. Meneer neemt contact op met de gemeente, omdat naar zijn mening de boom in de openbare ruimte staat. De gemeente kan hem niet helpen en de boom blijft overlast veroorzaken: hij neemt zicht en licht weg. Meneer vraagt de ombudsman om hulp.

Bij navraag blijkt dat de boom inderdaad in de openbare ruimte staat. De buurman heeft weliswaar toestemming gekregen om een geveltuin in te richten, maar daar hoort geen boom bij. De gemeente zal de buurman verzoeken de boom te verwijderen en zonodig dit afdwingen via bestuursdwang.