Dossier 2019-199

Wordt er wat gedaan met mijn overlastmeldingen?

Onder de woning van meneer is een nieuw restaurant geopend. Hij ervaart na de verbouwing (waarbij volgens meneer het nodige isolatiemateriaal is verwijderd) erg veel geluidsoverlast van muziek en stemgeluid van de klanten. Ook geeft hij aan dat er een draagmuur is weggehaald en er inmiddels scheuren in zijn muur zitten. Meneer heeft voor de geluidsoverlast de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) benaderd en voor de scheuren de Haagse Pandbrigade (HPB).

De ODH verricht een meting en constateert een aanzienlijke overschrijding van de geluidsnormen. Er wordt een handhavingstraject opgestart, maar dit heeft allemaal erg lang geduurd volgens meneer. Hij weet niet wat de stand van zaken is. Op zijn melding bij de HPB heeft meneer weinig tot niets teruggehoord.

De ombudsman doet navraag en hoort van de ODH dat de handhaving loopt: het restaurant moet aanpassingen uitvoeren. Indien dit niet gebeurt, volgen er verdere stappen. De HPB heeft ook een handhavingstraject gestart en een overtreding geconstateerd. Het restaurant heeft nu een vergunningsaanvraag ingediend, dus is het afwachten of deze wordt toegekend. Kortom: de ODH en de HPB hebben de zaak in behandeling. De ombudsman vraagt de ODH en de HPB meneer beter op de hoogte te houden en sluit het dossier.