Dossier 2019-185

Minder korting op premie

Meneer heeft vorig jaar gebruik gemaakt van de Den Haag Zorgverzekering en kreeg toen € 30,- korting op de premie. Dit jaar heeft hij hetzelfde gedaan en kreeg hij maar € 10,- korting. De gemeente legt hem uit dat de regels dit jaar zijn veranderd. Meneer vindt dat ze hem hierover hadden moeten informeren. Hij dient een klacht in bij de ombudsman.

De ombudsman legt zijn klacht ter behandeling bij de gemeente. De gemeente neemt telefonisch contact met hem op. De consulent die zijn aanvraag heeft behandeld had niet gezien dat zijn vrouw in de schuldhulpverlening zit. Nu dit duidelijk is krijgt meneer de korting die hij eerder ook had. Hij is blij met de korting met terugwerkende kracht en vindt dat zijn klacht naar tevredenheid is opgelost.