Ik maak mij zorgen over mijn kind

De Jeugdombudsman: “Wat ik de laatste tijd steeds meer tegenkom, is een vermindering of afwijzing van de ondersteuning zoals bijvoorbeeld de persoonlijke begeleiding. Vaak denkt de gemeente dat er voldoende mantelzorg (zorg door familie/vrienden) voorhanden is, waardoor er minder professionele zorg nodig zou zijn. Maar mantelzorg is soms juist  te weinig of helemaal niet voorhanden. Kortom, die kloof in datgene wat er feitelijk aan mantelzorg is en waarvan de gemeente denkt dat het er is; daar kan ik de ‘bruggenbouwer’ in zijn, om een en ander beter op elkaar af te stemmen.

Dus komt u er niet meer uit, neem dan met mij contact op.”