Wie is de Jeugdombudsman?

Op 15 april 2015 kreeg Den Haag zijn eigen Jeugdombudsman. Yvette Nass is de huidige Jeugdombudsman.

Haar missie?

Het weer vlot trekken van vastgelopen klachtafhandelingen in de jeugdzorg.

Haar inspiratie?

Mensen in het algemeen en jongerenproblematiek in het bijzonder, zowel individueel maar ook als groep. Inmiddels hebben veel jongeren, ouders en voogden hun weg naar de Jeugdombudsman weten te vinden.