Wie is de Jeugdombudsman?

Op 15 april 2015 kreeg Den Haag zijn eigen Jeugdombudsman.

Zijn missie?

Het weer vlot trekken van vastgelopen klachtafhandelingen in de jeugdzorg.

Zijn inspiratie?

Mensen in het algemeen en jongerenproblematiek in het bijzonder, zowel individueel maar ook als groep. Inmiddels hebben veel jongeren, ouders en voogden hun weg naar de Jeugdombudsman weten te vinden.